top of page

Styringsdokumenter 2021

Usikker på hvor og hvordan du henter/høster grønnsaker på gården?

Prøv en fadder!

Vi har etablert en "fadder"ordning, slik at den som vil, kan få litt personlig innføring i hva, hvor og hvordan.

Kontaktpersoner: 

Inge (instene@frisurf.no, tlf 952 09 717)

Åsne (asnekos@gmail.com, tlf 40204353)

Dara (darajutyar14@hotmail.com, tlf 45074965)

Olle (olle@ollehallgren.se)

Retningslinjer og andelspriser 2021

7.mars 2021

7.mars 2021

7.mars 2021

7.mars 2021

7.mars 2021

7.mars 2021

bottom of page