top of page

Velkommen til åpen økologisk gård!Velkommen til deg som har lyst til å oppleve, smake, leke og lære om hva økobønder og andelsbønder driver med!

Du kan delta på omvisning på det økologiske andelsjordet ved gartner Greg Bråthen, lære om matjord, få informasjon om andelsjordbruk av Jolien Perotti, pløye på gamlemåten, kjøpe mat fra «Bare grønt», saueskinn, honning, økologiske egg, grønnsaker og mel. Barna kan hilse på sauene og grisene, hoppe i halmen, delta på restaurantkurs for meitemark og gå øko-sti sammen med voksne. Du kan også bare slappe av og nyte kulturlandskapet.

Du kan sykle til Nes på Glommastien eller ta buss med Glommaringen.

NB! Kommer du med bil må du parkere ved Rolvsøy kirke.

Velkommen!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page