Visjon for Nes andelslandbruk


Olle Hallgren i kjernegruppa har hatt ansvaret for visjonsprosessen. 11. oktober inviterte han til visjonsmøte og sammen med et titalls andelsbønder ble forslag til visjon, mål og verdier utviklet. Årsmøtet vedtok forslagene med klapp og takk til Olle som har ledet prosessen så fint! Se visjonsdokumentet her.


Kjernegruppa med Olle Hallgren i midten


Featured Posts