top of page

Andelsbøndenes egne grupper - viktig info!Vi ønsker å få skikkelig sving på gruppene, men føler vi ikke er helt "der" ennå.

Gruppene er altså andelsbøndenes egne grupper, og er i tillegg til hovedformålet vårt; å dyrke økologiske grønnsaker.

Gruppedeltakelse er altså noe man gjør fordi man har lyst, og ser at det å være andelsbonde, å være tilknyttet en gård, kan være så mye mer enn "matauk".

Nes andelslandbruk er langt fra ferdigutviklet! Utviklingen skjer i takt med andelsbøndenes ønsker, og har DU lyst til å bruke dette fellesskapet til noe mer, har du muligheten til det.

Kanskje har du barn, og vil at de skal være med på gården for å få et forhold til mat "fra jord til bord"?

Men poden synes det er litt kjedelig å være med på gården for å luke?

Da kan du engasjere deg i barne/kosegruppa for å legge tilrette for at barna har lyst til å komme dit. Kanskje er det å sørge for at bestemte dager vet (små)barnsforelderene at det er andre små andelsbønder på gården? Kanskje legger dere i fellesskap tilrette for at ungene kan sparke fotball der?

Eller du har lyst til å lære mer om fermentering av grønnsaker. Da kan du delta i kursgruppa, så tar dere initiativet til aktuelle kurs. Lokalene finnes jo:-)

Dette er eksempler på hva man kan bruke gruppene, fellesskapet og gården til. Det er ikke "noen andre" som bare gjør det - initiativet må komme fra de andelsbøndene som har lyst og behov for noe "mer".

På vårfesten fikk vi nyttige tilbakemeldinger ift. gruppene, og ser nå bedre hvordan dette bør være.

Vi fikk følgende tilbakemeldinger:

 • Vil gjerne være med på gruppe, men vil ikke forplikte meg til èn bestemt gruppe.

 • Den interne gruppedialogen på Facebook får jeg ikke sett uten å melde meg inn i gruppa, og det vil jeg jo ikke. Men kanskje er det noe der jeg allikevel har lyst til å slenge meg med på...

 • Vil egentlig være med på litt forskjellig, kan jeg det?

Vi har da gjort noen endringer:


 • Samarbeidsplattformen for gruppene er flyttet fra Facebook til eget forum på hjemmesiden.

 • Forumet finnes under linken "For andelsbøndene --> "arbeidsgrupper" (link her)

 • Forumet er lukket, men andelsbonden kan registrere seg med epostadresse og passord. (ev. facebook/google)

 • Bruk helst samme epostadresse som du brukte ved kjøp av andelen (enklere for webmaster)

 • Alle grupper har sin egen plass/kategori i forumet på hjemmesidene

 • All aktivitet i alle gruppene er åpent for alle andelsbønder, og de kan om ønskelig, delta i alle diskusjoner der

 • Man kan enkelt sette opp et varsel for nye innlegg i gruppen, eller på et innlegg:


Etterhvert som vi blir flinke til å bruke dette aktivt, blir dette levende grupper med nyttig info!

Vi håper dette vil fungere bedre for alle:-)


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
 • Facebook Black Square
 • Twitter Black Square
 • Google+ Black Square
bottom of page