Bærekraft i praksis: Planlegge, dyrke og høste sammen.

Å være andelsbonde på Nes er enkelt: du melder deg på via nettsiden her, betaler en andel, og setter av tid til å arbeide 10 timer i sesongen. Sammen dyrker vi grønnsakene vi har bestemt med hjelp av vår dyktige gartner og du høster grønnsakene selv. Som andelsbonde kan du når som helst komme til gården, hilse på dyra og nyte grønnsaksjordet og landskapet på Nes. Sosialt er det også for den som ønsker det. Mange tror at andelslandbruk er parseller der hver enkelt dyrker sitt område, men andelslandbruket er et samvirke, vi dyrker hele andelsjordet sammen og alle høster fra hele andelsjordet. 

Påmelding

Vil du bli andelsbonde på Nes?
Innmelding i andelslandbruket og påmelding til sesong 2021 er nå åpen:)

Nye andelsbønder kan melde seg inn her på deltager.no

Til salgs

Nå kan du bestille nydelig lamme- og saueskinn fra Nes!

Bindende bestilling her.

 

Ta kontakt om du ønsker å kjøpe:)

Hva skjer?

  • Åpen økologisk gård 16.august kl 13-15

  • Potetfest 26.september

  • Evalueringsmøte årets sesong 17.november kl 18

Om Nes gård

Nes gård ligger i Fredrikstad, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Gården er en tradisjonell korngård på 180 mål dyrket mark. Store deler av gården drives nå økologisk med korn, grasproduksjon og sau. Gården har et rikt kulturlandskap og har elvebredd langs Visterflo. På gården bor to voksne, tre barn, en katt, syv høner og 30 sauer. Og så fjøsnissen da.

Om Nes andelslandbruk

Nes andelslandbruk ble startet vinteren 2015, og ble høytidelig åpnet 11.april. Andelslandbruket drives i samarbeid mellom bøndene på Nes, kjernegruppa (styret) og andelsbøndene. I 2020 er vi 200 andelsbønder som sammen dyrker 58 grønnsaker med 72 forskjellige sorter. Avlingene høstes av andelsbøndene. Produksjonen er det gartner Gjies Van Iterson som styrer sammen med bøndene.

Interessert i andel?

Alle som vil kan bli andelsbonde. Du trenger ingen spesiall erfaring eller kunnskap. Alt du trenger er interesse for økologiske grønnsaker. Noen er opptatt av dyrkingen, andre av oppskrifter og spisingen.  Som andelsbonde får du tilgang til ureist og fersk mat i hele vekstsesongen. Du kan også ta deg en pause fra en hektisk hverdag i grønnsaksgangene på Nes.

Meld deg på!

Påmelding til sesong 2021 for nye andelsbønder på Nes er åpnet! De som har vært med tidligere/har meldt seg inn, har første prioritet i sesong 2021. Nye andelsbønder må melde seg inn og betale en innmeldingsavgift for å bli med i sesongen 2021. Du kan gjøre det på deltager.no.  

© 2018 Nes andelsgård.