top of page

Bærekraft i praksis: Planlegge, dyrke og høste sammen.

Å være andelsbonde på Nes er enkelt: du melder deg på via nettsiden her, betaler en andel, og setter av tid til å arbeide 10 timer i sesongen. Sammen dyrker vi grønnsakene vi har bestemt med hjelp av vår dyktige gartner og du høster grønnsakene selv. Som andelsbonde kan du når som helst komme til gården, hilse på dyra og nyte grønnsaksjordet og landskapet på Nes. Sosialt er det også for den som ønsker det. Mange tror at andelslandbruk er parseller der hver enkelt dyrker sitt område, men andelslandbruket er et samvirke, vi dyrker hele andelsjordet sammen og alle høster fra hele andelsjordet. 

Se film med bilder fra sesong 2021!

Påmelding

Vil du bli andelsbonde på Nes?
Betaling og innmelding i andelslandbruket og påmelding til sesong 2024 er åpen!

gå til deltager.no

Infomøte 14.11.kl 18-19 Tomteveien 34. Velkommen!

Aktuelt

Brosjyre om andelslandbruk
Lenke til andelslandbruk.no

Les mer om andelslandbruk- community based agriculture- i Europa. 

 

Vintermøte 24

Vintermøtet er årsmøtet i Nes andelslandbruk. 6.mars 2024 kl 19-21 avholdes årsmøtet 2024.

Hva skjer?

  • Infomøte og vintermøte 6.mars 2024 kl 19-21

  • Jordskokkfest i april

  • Sommerfest i Juni

  • Åpen gård i august

  • Potetfest i september

  • Evalueringsmøte 14.november 2023 kl 19-21 Tomteveien 34.

Om Nes gård

Nes gård ligger i Fredrikstad, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Gården er en tradisjonell korngård på 180 mål dyrket mark. Store deler av gården drives nå økologisk med korn, grasproduksjon og sau. Gården har et rikt kulturlandskap og har elvebredd langs Visterflo. På gården bor to voksne, tre barn, en katt, syv høner og 30 sauer. Og så fjøsnissen da.

Om Nes andelslandbruk

Nes andelslandbruk ble startet vinteren 2015, og ble høytidelig åpnet 11.april. Andelslandbruket drives i samarbeid mellom bøndene på Nes, kjernegruppa (styret) og andelsbøndene. I 2020 er vi 200 andelsbønder som sammen dyrker 58 grønnsaker med 72 forskjellige sorter. Avlingene høstes av andelsbøndene. Produksjonen er det gartner Gjies Van Iterson som styrer sammen med bøndene.

Interessert i andel?

Alle som vil kan bli andelsbonde. Du trenger ingen spesiall erfaring eller kunnskap. Alt du trenger er interesse for økologiske grønnsaker. Noen er opptatt av dyrkingen, andre av oppskrifter og spisingen.  Som andelsbonde får du tilgang til ureist og fersk mat i hele vekstsesongen. Du kan også ta deg en pause fra en hektisk hverdag i grønnsaksgangene på Nes.

Meld deg på!

Påmelding og innbetaling til sesong 2023 for nye andelsbønder på Nes er åpnet! De som har vært med tidligere/har meldt seg inn, har første prioritet i sesong 2023. Både nye og gamle kan betale  på deltager.no.  

bottom of page