top of page

Bærekraft i praksis: Planlegge, dyrke og høste sammen.

Å være andelsbonde på Nes er enkelt: du melder deg på via nettsiden her, betaler en andel, og setter av tid til å arbeide 10 timer i sesongen. Sammen dyrker vi grønnsakene vi har bestemt med hjelp av vår dyktige gartner og du høster grønnsakene selv. Som andelsbonde kan du når som helst komme til gården, hilse på dyra og nyte grønnsaksjordet og landskapet på Nes. Sosialt er det også for den som ønsker det. Mange tror at andelslandbruk er parseller der hver enkelt dyrker sitt område, men andelslandbruket er et samvirke, vi dyrker hele andelsjordet sammen og alle høster fra hele andelsjordet. 

Se film som viser andelslandbruket gjennom hele 2023!

Påmelding

Vil du bli andelsbonde på Nes?
Betaling og innmelding i andelslandbruket og påmelding til sesong 2024 er åpen!

gå til letsreg.no

 Velkommen!

Aktuelt

Ledig stilling som informasjonsmedarbeider!

 

Brosjyre om andelslandbruk
Lenke til andelslandbruk.no

Les mer om andelslandbruk- community based agriculture- i Europa. 

Rapport om positive effekter av andelslandbruk 2023: økt livskvalitet! Nibio rapport 9 (27) 2023

 

Vintermøte 24

Vintermøtet er årsmøtet i Nes andelslandbruk.
6.mars 2024 kl 19-21 ble  årsmøtet 2024 avholdt i Orangeriet på gården.

Her finner du innkalling, forslag årsplan, forslag retningslinjer med pris, Årsrapport 2023 og forslag planteliste 2024. 
Regnskap 2023 og budsjett 2024. 

Hva skjer?

  • Jordskokkfest 13. april 14-15

  • Sommersamling 22. juni

  • Åpen gård 18. august

  • Potetfest 21. september

  • Evalueringsmøte i november 2024

Om Nes gård

Nes gård ligger i Fredrikstad, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Gården er en tradisjonell korngård på 180 mål dyrket mark. Store deler av gården drives nå økologisk med korn, grasproduksjon og sau. Gården har et rikt kulturlandskap og har elvebredd langs Visterflo. På gården bor to voksne, tre barn, en katt, syv høner og 30 sauer. Og så fjøsnissen da.

Om Nes andelslandbruk

Nes andelslandbruk ble startet vinteren 2015, og ble høytidelig åpnet 11.april. Andelslandbruket drives i samarbeid mellom bøndene på Nes, kjernegruppa (styret) og andelsbøndene. I 2020 er vi 200 andelsbønder som sammen dyrker 58 grønnsaker med 72 forskjellige sorter. Avlingene høstes av andelsbøndene. Produksjonen er det gartner Gjies Van Iterson som styrer sammen med bøndene.

Interessert i andel?

Alle som vil kan bli andelsbonde. Du trenger ingen spesiall erfaring eller kunnskap. Alt du trenger er interesse for økologiske grønnsaker. Noen er opptatt av dyrkingen, andre av oppskrifter og spisingen.  Som andelsbonde får du tilgang til ureist og fersk mat i hele vekstsesongen. Du kan også ta deg en pause fra en hektisk hverdag i grønnsaksgangene på Nes.

Les mer om andelslandbruk i Norge her
bottom of page