top of page

Nes gård

Nes gård er en urban gård, sentralt plassert tre steinkast unna Østfoldhallen. Glommaringen går hvert kvarter og har stoppested fem minutter unna. Karianne er 16. generasjon på gården. Hun og Inge tok over gården i 2004. I løpet av den tiden er store deler av driften lagt om til økologisk, fjøset er tatt i bruk til 30 sauer og det gamle grisehuset har fått bakerovn og loft. I kulturlandskapet rundt gården er det plantet lehekker og allétrær, og ved elva holder bukkene det gamle beitet i hevd. Glommastien som går mellom Sarpsborg og Fredrikstad går gjennom tunet på gården.

Nes på Rolvsøy

Gården består av 180 mål innmark. Her dyrker vi spelt, bygg, havre og hvete. Gården har et femårig vekstskifte med to årig eng. Gården har huset bondelænsmand (1600-tallet) og dragonkvarter (1700-tallet).

Bøndene på Nes

Karianne har vokst opp på gården og er utdannet naturforvalter. Inge er utdannet ressursøkonom og jobber som sløydlærer på Steinerskolen i Fr.stad. Vi har et sterkt ønske om at gården kan bli viktig for flere enn oss.
Bildet er tatt av Camilla Næss, NRK Østfold

Mikrobakeriet

I bakerovnen er det plass til 16 brød om gangen. Her koser Inge seg med å bake surdeigsbrød, rundstykker og boller. Ovnen er murt opp av murstein hentet på Trara og er installert i det gamle grisehuset for å sikre fortsatt liv i huset.

Saueholdet

12 vinterfora søyer og tre bukker lever et godt liv på Nes. Det er et mål at sauene kan bidra til å holde kulturlandskapet åpent. Lammeslaktene selges hele, hver høst har vi skjærekurs på gården. Skinnene garves på Granberg garveri og selges på gården.

bottom of page