© 2018 Nes andelsgård.

Retningslinjer

Årsmøtet har vedtatt retningslinjer og andelspriser for 2019. Og viktigheten av at alle deltar på andelsarbeid ble ytterligere tydeliggjort.
Andelspriser 2019:

  • Voksenandel: 3000,-

  • Barneandel (8-18): 500,-

  • I tillegg ble flg. “pakker" vedtatt:

  • “Familieandel" (2 voksne og 2 barn i husholdningen)l: 6000,-

  • “Parandel" (2 voksne i husholdningen): 5000,-

  • “Singelandel": ((1 voksne og 2 barn i husholdningen): 3500,-

 Hver andelsbonde bidrar med 9 timer andelsarbeid i sesongen.