top of page

Retningslinjer

Årsmøtet har vedtatt retningslinjer og andelspriser for 2020. Og viktigheten av at alle deltar på andelsarbeid ble ytterligere tydeliggjort.
 

 Hver andelsbonde bidrar med 10 timer andelsarbeid i sesongen. 

bottom of page