top of page

Interessert i andel?  

 

Som andelsbonde på Nes kan du: 
 

  • få ureist mat

  • være med å dyrke egen mat

  • øke forbruket av økologisk mat

  • gjøre miljøvennlige handlinger i praksis

  • ta i bruk lokale jordressurser og lokal kunnskap 

  • støtte lokalt næringsliv

  • delta i et sosialt fellesskap rundt mat, miljø og landbruk

  • lære mer om landbruk og økologi 

 

 

 

Andelslandbruk er bærekraftig økologisk landbruk i direkte samarbeid mellom bonde og forbruker. Som andelsbonde på Nes får du tilgang til lokalprodusert, ren, fersk og variert mat, som er produsert med tanke på rettferdighet, miljø og dyrevelferd. Du får også delta i et sosialt fellesskap og opplevelser rundt mat og matproduksjon, og lære mye om økologisk grønnsaksdyrking. En andel er det en voksen person spiser av grønnsaker til eget forbruk i vekstsesongen, pluss noen grønnsaker til lagring. Ordningen er basert på tillit. 

 

Når du melder deg inn betaler du et innskudd på 350 kroner til redskaper og investeringer. Påmelding skjer for ett år av gangen. Andelsprisen fastsettes hvert år på årsmøtet basert på andelslandbrukets utgifter. En andelsbonde forplikter seg til å bidra med noen timer dugnad i løpet av sesongen. Dette fordi vi ønsker at andelsbonden skal ha et forhold til jorda og stedet maten dyrkes på.

 

Alle grønnsakene kan du hente selv på jordet. Og du kan når som helst komme og nyte jordene, delta i planting, luking, vanning og det daglige arbeidet med jorda. Du vil få jevnlig informasjon om det som skjer og gartneren har blant annet ansvar for å dele kunnskap om planter og dyrking med andelsbøndene. Som andelsbonde kan du også kjøpe økologisk lammekjøtt, bakervarer fra mikrobakeriet og lammeskinn fra Nes andelsgård.

·Voksenandel: 3900,-

·Barneandel (8-18): 630,-

·Barn under 8 år: Gratis!

I tillegg har vi flg. “pakker"

· “Familieandel" (2 voksne og 2 barn i husholdningen)l:
7 800,-

· “Parandel" (2 voksne i husholdningen): 6450,-

· “Singelandel": ((1 voksne og 2 barn i husholdningen): 3900,- 

 

Som dere ser, så har vi altså 1 gratis barneandel pr. voksenandel.

Priser

”Det gir mer takknemlighet for maten, samt respekt og ydmykhet for den innsatsen som legges ned for å produsere mat med omsorg og miljøhensyn.
Det oppleves meningsfylt å ha god kontakt med dem som dyrker maten og å være med å trygge deres livsbetingelser. Andelshaver, rapport Telemarksforskning 2014
”Å oppleve ekte samarbeid i andelslandbruk har økt min tro på alle mennesker og meg selv og verdens utvikling. Dette kan gå bra, faktisk”.
Andelshaver, rapport Telemarksforskning 2014
Kommunikasjon med andelsbøndene

Kommunikasjon med andelsbøndene

På oppslagstavla finner andelsbøndene beskjeder, planteliste, invitasjon til kurs, høste- og lukemeldinger. Ellers har andelsbøndene en egen gruppe på facebook og i vekstsesongen planlegges ukentlige nyhetsbrev.

Gartner Gjis van Iterson

Gartner Gjis van Iterson

Gartneren har ansvaret sammen med bøndene for at det blir noe å høste. Han deler erfaringer og kunnskap om planter og dyrking med andelsbøndene.

Grønnsaker og fellesskap

Grønnsaker og fellesskap

For noen er grønnsakene det viktigste, for andre er det fellesskapet. På Nes tar vi sikte på å tilby både grønnsaker og fellesskap.

bottom of page