top of page

Om andelslandbruket på Nes 

Andelslandbruk innebærer et partnerskap mellom gårdbruker og forbrukere hvor forbrukerne kjøper en andel av gårdens produksjon og mottar eller høster varer direkte fra gården, uten mellomledd. Forbrukeren betaler ikke for en gitt mengde varer, og mengden produkter kan variere fra år til år. Sentrale prinsipper er dialog, åpenhet rundt økonomi og at det er felles ansvar og risiko. På Nes etablerte vi andelslandbruk sesongen 2015. I 2023 er vi 150 andelsbønder, en restaurant og en barnehage som driver jordene sammen. Man tegner andel for ett år av gangen. 

Hva vi skal dyrke i år. 

Vi fordele risikoen ved å dyrke mange slag og sorter. Det blir rundt 45 ulike typer grønnsaker og 65 ulike sorter! Planteoversikten finner du i bloggen. I tillegg til grønnsakene er det en gruppe som vil dyrke flere urter enn det som står i oversikten. Se planteliste 2020.

 

"Hurra jeg elsker knutekål!" , "Hva er hokkaido?" , "jeg har en fantastisk oppskrift på hokkaidosuppe",  "Er gul kepaløk det samme som vanlig løk?"  Hørt på informasjonsmøtene før oppstart. Svarene på spørsmålene er at Hokkaido er en gresskarsort, og gul kepaløk er vanlig løk.

 

Kjernegruppen og gartneren

Kjernegruppa eller styret består av fem personer med variert kompetanse og stort

engasjement for bærekraftig landbruk, fellesskap og praktisk arbeid. Kjernegruppa

er bindeleddet mellom bonden og andelsbøndene. Sammen drøfter og planlegger vi budsjett, planteplan, høstingsplan, investeringer, sosiale treff og drifter kommunikasjonen med andelsbøndene. Uten kjernegruppa hadde vi ikke kommet igang! 

Gijs van Iterson er vår nye gartner, er 5 barnsfar og har treårig biodynamisk jordbruks- og gartnerutdannelse fra Nederland hvor han er født og oppvokst.

Han har jobbet på økologiske og konvensjonelle gårder gjennom mange år - både i Nederland og Norge.

I Norge har han drevet sitt økologiske småbruk siden 1995, i tillegg til en anselig epleproduksjon og noe eggproduksjon.

Kjernegruppa 2023

Kjernegruppa 2023 består av Britt Døvle, Lillian Dyrnes, Svein Angelskår, Tone Christensen, Dara Jutuar, Gullala Jutuar og Linda Rønningen. Gartner Gijs van Iterson og bøndene Inge og Karianne Nes deltar også i kjernegruppa. 

Informasjon er viktig i et andelslandbruk. Linda Porsmyr Rønningen er informasjonsansvarlig og sørger for a andelsbøndene får oppdatert informasjon og høstemeldinger på facebook og nyhetsbrev.

Her dyrker vi

I sesongen 2016 utvidet andelsjordet på Elvejordet. Nå har vi to andelsjorder, et oppe og et nede ved elven. Begge er debiosertifisert. Området er skjermet, solvendt, jorda har godt nærings- og moldinnhold. Alle frø og planter er økologiske og all jordarbeiding og plantedyrking vil foregå etter Debios standard fra i år. På bildet ser du nedre andelsjorde.

 

I nordenden av andelsjordet har vi drivhus og raste- og aktivitetsplass. Her kan vi slappe av og nyte utsikt, dyr og landskap.

Om Nes andelslandbruk

i media 

bottom of page