© 2018 Nes andelsgård.

Bærekraft i praksis: Planlegge, dyrke og høste sammen.

Å være andelsbonde på Nes er enkelt: du melder deg på via nettsiden her, betaler en andel, og setter av tid til å arbeide 10 timer i sesongen. Sammen dyrker vi grønnsakene vi har bestemt med hjelp av vår dyktige gartner og du høster grønnsakene selv. Som andelsbonde kan du når som helst komme til gården, hilse på dyra og nyte grønnsaksjordet og landskapet på Nes. Sosialt er det også for den som ønsker det. Mange tror at andelslandbruk er parseller der hver enkelt dyrker sitt område, men andelslandbruket er et samvirke, vi dyrker hele andelsjordet sammen og alle høster fra hele andelsjordet. 

Påmelding

Vil du bli andelsbonde på Nes?
Påmelding og betaling for 2020 er åpen, meld deg på HER

Eller ta kontakt med oss på nesandelsgaard@gmail.com 

Ledig stilling

Vi søker informasjonsmedarbeider! Informasjonsmedarbeideren er en nøkkelstilling i andelslandbruket. Oppgavene er å dele informasjon om hva som skjer og skape begeistring i andelslandbruket. Se MER

Til salgs

Nå kan du bestille nydelig lamme- og saueskinn fra Nes!

Bindende bestilling her.

 

Ta kontakt om du ønsker å kjøpe:)

Hva skjer?

  • Infomøte 25.februar kl 18-19

  • Årsmøte 25.februar kl 19-21. Da bestemmer vi planteplan og endelig andelspris.

Om Nes gård

Nes gård ligger i Fredrikstad, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Gården er en tradisjonell korngård på 180 mål dyrket mark. Store deler av gården drives nå økologisk med korn, grasproduksjon og sau. Gården har et rikt kulturlandskap og har elvebredd langs Visterflo. På gården bor to voksne, tre barn, en katt, syv høner og 30 sauer. Og så fjøsnissen da.

Om Nes andelslandbruk

Nes andelslandbruk ble startet vinteren 2015, og ble høytidelig åpnet 11.april. Andelslandbruket drives i samarbeid mellom bøndene på Nes, kjernegruppa (styret) og andelsbøndene. I 2019 dyrket vi 45 grønnsaker med 80 forskjellige sorter. Avlingene høstes av andelsbøndene. Produksjonen er det gartner Gjies Van Iterson som styrer sammen med bøndene.

Interessert i andel?

Alle som vil kan bli andelsbonde. Du trenger ingen spesiall erfaring eller kunnskap. Alt du trenger er interesse for økologiske grønnsaker. Noen er opptatt av dyrkingen, andre av oppskrifter og spisingen.  Som andelsbonde får du tilgang til ureist og fersk mat i hele vekstsesongen. Du kan også ta deg en pause fra en hektisk hverdag i grønnsaksgangene på Nes.

Meld deg på!

Påmelding og betaling til sesong 2020 for andelsbønder på Nes er åpnet! De som har vært med tidligere/har meldt seg inn, har første prioritet. Nye andelsbønder må melde seg inn og betale en innmeldingsavgift for å bli med i sesongen 2020. Du kan gjøre det på deltager.no.  

Ledig stilling

Vi søker informasjonsmedarbeider

Stillingen som informasjonsmedarbeider er en nøkkelstilling i andelslandbruket og handler om å dele informasjon om hva som skjer og skape begeistring i andelslandbruket. 

Timelønnen er satt til 175 kr i timen. Arbeidet er estimert til to timer per uke i perioden 1.april til 1.oktober. Timer utover dette avtales med bøndene. Informasjonsansvarlig deltar i kjernegruppa som har månedlige møter fra mars til oktober unntatt juli.

 

Oppgavene er:

  • Kommunisere med gartner og bonde om arbeidsmelding og høstemelding

  • Lage og formidle nyhetsbrev med arbeidsmelding og høstemelding en gang i uken fra begynnelsen av juni til slutten av september, deretter på 2- eller 4 ukersbasis ut året, (kanalene er epost, web og facebook)

  • Sørge for at spørsmål på facebookgruppen andelsbønder på Nes blir besvart

  • Videreutvikle andelslandbruket i samarbeid med kjernegruppa og bøndene.

 

Nes Andelslandbruk står for økologisk og sosial bærekraft, og tilbyr ordnede arbeidsforhold med forsikring. Kontaktperson er Inge Stene, mobil 95209717 eller epost nesandelsgaard@gmail.com.

Søknad sendes samme epost-adresse innen 1.februar 2020.

Både nye og gamle andelsbønder kan søke:)

se hele utlysningen HER

All Photos - 1 av 29