top of page

Retningslinjer Nes andelslandbruk 2016


Her er retningslinjene som ble vedtatt på årsmøtet 11.februar 2016. Som nevnt på møtet er retningslinjene ment å fange opp ofte stilte spørsmål, og å avklare ansvar og roller og forpliktelser både for andelsbønder, gartner, kjernegruppe og bønder.Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page