top of page

Referat årsmøte 14.11.2017


Referat årsmøte 14.11.2017

Referatet fra årsmøtet finner dere i sin helhet HER, komplett med årsrapport og regnskap 2017/budsjett 2018

Vi har hatt en flott produksjonssesong på Nes andelsgård i år, og etter evalueringen å dømme, så er de fleste fornøyd (81% er svært tilfreds eller tilfreds). Vi har hatt 130 andelsbønder i år, fordelt på 110 hele andeler. Regnskapet er i balanse.

Produksjonsplanen justeres noe - litt småjustering på grønnsakssorter, og vil forsøke å forlenge sesongen/fordele jevnere ila. sesongen.

Nye andelspriser ble vedtatt:

  • Voksenandel: 3000,-

  • Barneandel (8-18): 500,-

  • Barn under 8 år: Gratis!

I tillegg har vi flg. “pakker"

  • “Familieandel" (2 voksne og 2 barn i husholdningen)l: 6000,-

  • “Parandel" (2 voksne i husholdningen): 5000,-

  • “Singelandel": ((1 voksne og 2 barn i husholdningen): 3500,-

Som dere ser, så har vi altså 1 gratis barneandel pr. voksenandel.

Ny kjernegruppe for 2018 ble valgt, og består nå av Åsne Kostveit, Olle Hallgren, Elise Watvedt, Dara Jutier, Britt Døvle, Jon Skovly, Mari Josefine Holme og Monika Hjelle. Vi vil ha et konstitusjonsmøte rett over nyåret.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page