Årsrapport 2016 og referat fra årsmøtet 2016


Torsdag 17.november hadde vi årsmøte med godt oppmøte og god stemning! Så inspirerende med så mange engasjerte andelsbønder! Se referatet fra årsmøtet og årsrapporten her. Helt utrolig hva vi får til sammen! Regnskapet ble også godkjent.Featured Posts