top of page

Referat fra Vintermøte 1.3.2017


Det var nesten 30 andelsbønder som møtte opp, så noen har vi da fått hilst på, vi gleder oss til å bli kjent med alle!

Referat fra møtet finnes her

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page