top of page

Høstemelding uke 25


Salat: Et hode pr. andel. er har det vært litt uenighet om hvordan man høster. Nå er det sånn: Bare skjær av eller dra opp hele hodet. Det trenger ikke å stå noe igjen.

Ruccola: Høst rikelig!

Nepe: Høst rikelig! Ta de største først og høst etter tynningsmetoden

Basilikum og andre urter: Ta litt - se an - det skal jo fordeles på 110 andeler:-)

Høstemerkene er i bruk, og de finnes nå i tre farger:

  • Gul pinne: Smaksprøve

  • Grønn pinne: Høst din andel

  • Blå pinne: Ta rikelig/mye du vil

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page