top of page

Sesongavslutning Andelsarbeid


Siste faste andelsarbeidsøkt:

Til helgen har vi årets siste andelsarbeidsøkt! (Altså siste mulighet for å få fylt opp den årlige kvoten på 9 timer)💪👨‍🌾👩‍🌾

Vekstsesongen er over🍂, og de grønnsakene som ikke tåler frost, må i hus. ❄️

Resten tåler frost, og vil da bli stående på jordet for fersk plukk. Vi planlegger felleshøsting lørdag 28.10 kl. 12 eller søndag 29.10 kl. 13, avhengig av hvilken dag vi får med oss flest andelsbønder.

Har du anledning til å være med en av disse dagene?😀

Fint med tilbakemelding (tilbakemelding på vår facebookside eller via mail).


For at lagrede grønnsaker skal bli mer tilgjengelig, har vi tenkt at en andel grønnsaker hver uke kan flyttes fra kjeller-lageret til hente-lageret på vaskerommet.

Er det noen av andelsbøndene som kan ta ansvar for dette? Tanken er at dette kan gå på rundgang hver uke

Uke 44, 45 og 46 er besatt, resten av ukene fremover mangler.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page