top of page

Høsteregler


Mange er usikre på dette med høsting - hvordan, hvor mye osv.

Vi har laget en oppdatert veileder på dette som dere finner i sin helhet her

Men her følger en oversikt:

 • Høstemengder: varierer gjennom sesongen. Tommerfingerregel er at grønnsaken skal deles på 110 andeler. Høstemeldingen inneholder info på mengder

 • Hvor kan du høste: På gården er det en oversikt over de høsteklare grønnsakene på oppslagstavlen Videre merkes det med farget pinne på den enkelte plantestokken foran den høsteklare raden.

 • Fargen på skiltet angir mengden:

 • Gul pinne: Smaksprøve

 • Grønn pinne: Høst din andel

 • Blå pinne: Ta rikelig/mye du vil • Når kan du høste: Når det passer deg - gården er døgnåpen. (men vis hensyn)

 • Hvordan høster du: Skånsomt, og ellers kan det variere ift. både sesong og type grønnsak. Høstemeldingen gir som oftest anvisninger. "Tynningsmetoden" blir ofte brukt Vi jobber med å lage flere "høstevideoer" for at man enklere kan se hvordan det gjøres. Disse legger vi ut på youtube her

 • Hva skal jeg ha med meg?: Kniv, saks, papirposer/noe å ha det i.. Større redskap finnes på gården

 • Hvordan renser jeg det jeg har høstet? Avfallet kan legges i komposten, lett å se hvor det er. For vasking, er det satt opp utevask.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
 • Facebook Black Square
 • Twitter Black Square
 • Google+ Black Square
bottom of page