Høstemelding uke 27


Ting modnes raskt nå, så mange grønnsaker vi kan ta mye av.


Høstemerkene er i bruk, og de finnes i tre farger:

  • Gul pinne: Smaksprøve

  • Grønn pinne: Høst din andel

  • Blå pinne: Ta rikelig/mye du vil

#høstemelding

Featured Posts
Recent Posts